1700. Ciprián Jaisge a szepességi Vörös kolostor (vagy Néma Barátok kolostor?) szerzetese, a karjaira erősített szárnyaival repül (a feljegyzések tanúsága szerint). 
1784. Domin József tanár hidrogén-léggömb kisérlete Győrben. 
1784. aug. 15. Szablik István professzor léggömbkisérlete Pesten (a Montgolfier testvérek kisérlete után egy évvel). 
1811. dr. Menner hidrogénnel töltött ballonnal repül a pesti Városligetből Gyöngyösre. 
1846. már. 15. A német Lehmann léggömb bemutatója a pesti Lövölde téren. 
1875. Batthyány Elemér Párizsból Pestre léghajózik a francia Coruth léghajóján. 
1883. Silberer Viktor az Osztrák Aeroklub léggömbrepülője többször felszáll Pesten, egyik alkalommal Pálmai Ilka híres színésznő az utasa. 
1890. Silberer Viktor léggömbrepülő, léggömbvezetőket képez ki a monarchia megfigyelőtisztjei közül  (a 600 m3 -es Budapest nevű léggömbön). 
1893. Martin Lajos kolozsvári professzor "lebegő kereke" - forgószárny, ciklikusan állásszöget változtató agyrésszel. 
1896. A Millenniumi Világkiállításon a francia Godard kötött léggömbje utasrepültetést végez. 
1896. aug. 30. Martin Lajos Kolozsvárott emberi erő által hajtott repülőszerkezetét kipróbálják. 
1897. nov. 03. A magyar Schwarz Dávid első merev szerkezetű aluminium léghajója Berlinben felemelkedik. 
1900. Némethy Emil repülőgépe ember-nélküli siklórepülést végez az aradi papírgyár tetejéről (ő használt először acélcsöveket repülőgépének építéséhez). 
1900. Svachulay Sándor repülőképes repülőgép-, és helikoptermodelljei. 
1901. Megalakul az első Magyar Aero-Club (MAC), mely a léggömbös léghajózás híveit gyűjti szervezett formába. 
1902. máj. 01. A Magyar Aero Club Augsburgban megvásárolt Turul nevű léggömbjének első repülése: Bp - Vácszentlászló (4040 m magasság). 
1902. máj. Az "Aeronauta" című repülőújság megjelenése. 
1906. Svachulay Sándor Kolibri gépe még csak "ugrándozik". 
1908. Asbóth Oszkár siklórepülőgépet épít Aradon. 
1908. Faludy Károly színművész siklórepülőgépe. 
1908. Megalakul a repülés fejlesztésére a Királyi Magyar Automobil Club Aviatikai Bizottsága. 
1909. A Dedics testvérek repülőgépmotor műhelye az általuk konstruált motorokat építi. 
1909. Bartha Miksa és dr. Madzsar József helikopter szabadalma. 
1909. Bokor Mór az USA-ban 3 fedelű repülőgépet tervez. 
1909. Kolbányi Géza repülőgépmotorja. 
1909. Svachulay Sándor Albatros I. amfibia (úszós) repülőgépének kisérletei. 
1909. szept. 05. Pittoni Béla siklórepülőgéppel végzett eredményes kisérletei Szegeden. 
1909. okt. 14-15. Louis Bleriot budapesti bemutatója (három felszállás és körözés). 
1909. dec. 09. Adorján János repülőgépének a Libellének első sikeres repülése. 
1909. dec. 12. A Magyar Aero Club megszűnése, jogutódja a Kir. Magyar Automobil Club Aviatikai Szakosztálya. 
1909. dec. 31. Amerikában sikeresen repül a magyar Pfitzner Sándor monoplánja (mely az első monoplán az USA-ban, és a variaszárnyú repülőgépek első példánya!) 
1910. Az Aero Rt repülőiskola megkezdi működését. (Adorján János az igazgató) 
1910. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének 2 db katonai repülőgépe van. 
1910. Rajki József repülőgépe. 
1910. Faludy Károly színművész motoros repülőgépe. 
1910. jan. 10. Adorján János először repül a Strucc nevű repülőgépével. . 
1910. feb. 26. A (második) Magyar Aero Club megalakulása (MAC). 
1910. feb. Zsélyi Aladár első repülőgépének repülése. 
1910. ápr. Kolbányi Géza repülőgépe az első felszállás után összetört. 
1910. ápr. Székely Mihály első repülőgépe. 
1910. máj. Az első magyar pilóta aki utast visz magával Csermely Károly (a feleségét (menyasszonyát?), aki így az első magyar női légiutas). 
1910. máj. Horváth Ernő I. típusú repülőgépének repülése. 
1910. jún. 5-15. A Budapesti repülő Verseny megrendezése. 
1910. jún. Rákosmezőn felépül a magyar repülők hangársora. 
1910. nyarán Csermely Károly végzi kisérleteit egy átépített Viosin kétfedelűvel. 
1910. szep. 28. Petróczy István egy Wright típusú repülőgépen katonai pilótavizsgát tesz. 
1910. okt. 27. A Nemzetközi Repülő Szövetség (FAI) tagjai közé felveszi a MAC -ot. 
1910. okt. Az osztrák Parseval kormányozható, puhatestű léghajó látogatása Rákosmezőn. 
1910. dec. Kutassy Ágoston dr megszerzi az egyes számú magyar pilótaigazolványt. 
1911. Az első rendszeres postajárat Rákos és Győr között. 
1911. Király Andor repülőgépe 
1911. Lányi Andor Nagyváradon megépíti az első Biplán repülőgépét. 
1911. Szárits János repülőgépe a Szabadka. 
1911. Takács Béla repülőgépe. 
1911. Vas Emil repülőgépe az Arad. 
1911. ápr. 19. Wiener Neustadtban megnyílik a monarchia repülő Tiszti Iskolája, melynek parancsnoka Petróczy István százados. 
1911. júl. 13. Hajmáskéren átadják a monarchia legnagyobb lőterét (5200 ha), melyen egy nagy léghajócsarnokot is építettek. 
1911. júl. 19. Székely Mihály Wiener Neustadtból Budapestre repül. 
1911. júl. 20. A monarchia léghajózásának legnagyobb katasztrófája Fischamendnél, repülőgép és léghajó ütközése. (9 halott). 
1911. aug. 03. Megalakul a Magyar Géprepülők Szövetsége. 
1911. aug. 23. Petróczy István százados az első magyar "Tábori pilóta". 
1911. aug. 27. Lányi Antal átrepüli a Balatont Fonyód és Tihany között. 
1911. szep. 03. Párkányban rendeznek be elsőnek éjszakai repülőteret a hadgyakorlat alatt. (Fényjelek a leszálláshoz ). 
1911. okt. 15. Miskolci repülőnap. 
1911. dec. 10. Prodam Guido átrepüli a fiumei Quarnero-öblöt. 
1912. A Ganz-Danubius és a Weis Manfréd gyár közösen megalapítja az első Magyar repülőgépgyár Rt.-t a Váci úton. 
1912. A Létai testvérek repülőgépe eredményesen repül. 
1912. Az újvidéki repülőtér kiépítése. 
1912. Csók Károly repülése az általa épített repülőgéppel. 
1912. Gróh András repülőgépének bemutatkozása. 
1912. Horváth hadigépének oldalkormányán használja először a piros-fehér-zöld nemzeti jelzést. 
1912. Mercep Mihály sárga színű monoplánjának repülése. 
1912. Zsemlye Elemér repülőgépe. 
1912. aug. 12. Steinschneider Lilli az első női repülő, aki megszerzi a magyar pilótaigazolványt. 
1912. aug. 20. A magyar repülők első nemzeti versenye Rákosmezőn (az I. Nemzeti Repülőverseny). 
1912. okt. 12. Takács Sándor pilóta lezuhan. Ő a magyar repülés első áldozata. 
1912. nov. 12. Kvasz András Budapest feletti motorhiba miatt a Dunán hajt végre kényszerleszállást. 
1912. nov. Rákosmezőn hangártűz, több repülőgép elpusztul. 
1912-13. Zsélyi Aladár kisérleti explóziós gázturbinákat épít. 
1913. A Kir. Magyar Automobil-Club az Osztrák Császári Aero-Clubbal közösen Budapesten léghajó üldözőversenyt rendez. 
1913. A Tóth testvérek rétegeslemezű, héjszerkezet törzsű repülőgépe. 
1913. Az év elején az osztrák-magyar haditengerészet repülőcsónakjait és hangárjait Polában beüzemelik. 
1913. Lazarus Antal repülőgépének repülése. 
1913. Az első hazai aviatikai folyóirat az "Aero" megjelenése. 
1913. máj. 10. Az Újvidéki repülőnap megrendezése. 
1914. Aradon repülőgépmotorokat szerel össze a Magyar Automobil Rt. Arad  (MARTA) gyár. 
1914. Megkezdi termelését a Magyar repülőgépgyár Rt. a Váci úton (Lohner licenszek gyártása). 
1914. tavasza.  Prodam Guido hadigépének repülése. 
1914. Gróf Thoroczkai Péter mérnök repülőgépmotor kisérletei, az általa konstruált forgó-motor. 
1914. jan. A Magyar Aero Szövetség (MAeSZ) újjáalakulása. 
1914. ápr. 30. Megalakul a Magyar Lloyd repülőgép- és Motorgyár Rt. Aszódon (DFW licensz gyártása, majd pedig saját tervezésu repülőgépek gyártása). 
1914. máj. 31. Mikuleczky Ferenc Polában (Fiume) katonai vízipilóta-vizsgát tesz. 
1914. jún. 27. Bier Henrik 6170 m-es magassági világrekordot állít fel egy kisérleti Lloyd katonai repülőgéppel Aspernben. 
1914. júl. 26. A cs. és k. 1. sz. tábori repülőszázad elindul a szerb harctérre, a Fehér-templom melletti Banavistére. 
1914. júl. 28. A hadüzenet után megszűnik a polgári repülés, a pilótákat besorozzák a közös hadseregbe, a monarchiának 13 repülőszázada van. 
1914. aug. 20. Szent István-napi repülőverseny Pöstyénben. 
1914. szept. Az első repülés esőben. Cél: Krakkó környéki felderítés. 
1914. okt. A galiciai hadszíntérre vezénylik a magyar repülőket. (A közös hadseregnek már 15 repülőszázada van). 
1915. A Magyar repülőgépgyár Rt. (MARE) Albertfalvára költözik és UFAG (Ungarische Flugzeugfabrik Aktien Gesellschaft) néven folytatja a termelést - a monarchia legnagyobb repülőgépgyára (Hansa-Brandenburg licenszek gyártása). 
1915. Pilótakiképző bázis alakul: Újvidéken, Szombathelyen. 
1915. tavasza Addig a repülőcsapatok csak felderítést végeznek, még nincs légiharc. 
1915. máj. Az olasz hadszíntéren 5 vegyes repülőszázad harcol. 
1915. Szeptemberben Temesváron léghajókikötő és gázgyár létesül. 
1915. Szegeden kialakítják a magyarországi legnagyobb repülőgépjavító üzemet. (Szeged-Rókus) 
1916. A Ganz és Fiat közösen alapítják meg repülőgépmotor gyárukat. 
1916. A Magyar Általános Gépgyár (MÁG) felépíti a saját repülőgép és repülőgépmotor gyárát valamint repülőterét Mátyásföldön.(Fokker és Berg licenszek). 
1916. A monarchia hadseregében egyesítik a léggömbös osztályokat a Közös Légjáró Csapatok keretében. 
1916. tavaszán magyar repülők bombázzák Milánót. 
1916. végén már 38 közös repülőszázad működik a frontokon. 
1916. Májusa, a magyar haditengerészeti repülők hőstettei. 
1917. A magyarországi repülőgépgyárak által létrehozott első Magyar Légcsavargyár (ELMA) elkezdi a termelést. 
1917. közepe Felállítják a speciális bombázószázadokat a monarchia közös hadseregében. 
1917. Melczer Tibor teljesen furnér borítású felderítő repülőgépe a Lloyd C V. 
1917. Oravecz Béla katonai repülőgépe az UFAG C I gyorsfelderítő. 
1917. vége. Pola és a tengerészeti támaszpontok védelméhez 2000-3000 m magasra felengedett hálós léggömzárat alakalmaznak. (A haditechnikában első estben). 
1917. május. A Ganz-Fiat repülőgépmotor gyár Hiero motorokat kezd gyártani. 
1918. Petróczy György - Kármán Tódor - Zurovecz Vilmos emelőlégcsavaros, kötött megfigyelő-eszköze PKZ-2 helikopter. (A megfigyelő-léggömbök kiváltására). 
1918. jan. Megfigyelő léggömbből való ejtőernyős ugrás. 
1918. jan. 28. Légiforgalmi konferencia Budapesten 
1918. már. 20. Az Osztrák - Magyar Monarchia első nemzetközi postajárata: Bécs - Krakkó - Lemberg - Proskurov - Kijev útvonalon, vegyes repülőszemélyzettel. 
1918. júl. 04. Mátyásföld - Bécs-Aspern postajárat beindítása. 
1918. júl. A monarchia hadseregének már 105 repülőszázada van. 
1918. aug. 22. A monarchia első ejtőernyős ugrását repülőgépből Hefty Frigyes végzi, miután gépét lelőtték (4600 m magasságból). 
1918. nov. A Magyar Légicsapat Parancsnokság parancsa alapján az idegeneket eltávolítják a repülőiparból, a repülőipar termelését 25%-ra csökkentik. 
1918. nov. A postajáratok megszüntetése. 
1919. jan. A Kereskedelmi Minisztériumban megalakul a Polgári Légi Bizottság. (A Tanácsköztársaság később feloszlatta.) 
1919. jan. Felderítő,- és propaganda repülések a Tanácsköztársaságért. 
1919. feb. Röpcédulák szórása a csehek által megszállt területekre. 
1919. feb. 24. Rendelet az első magyar hadijelről (a szárnyakon "V" alakban a piros-fehér-zöld színű csíkok). 
1919. már. A Vörös Hadsereg repülőszázadainak repülőterei: Mátyásföld, Albertfalva, Rákos, Csepel, Gyor, Kaposvár, Szombathely, Szeged, Kecskemét, Békéscsaba, Debrecen. 
1919. ápr. 15. A kaposvári vörös repülőszázad nem tudja a repülőteret használni, mert a város házakat épít a repülőtéren ! 
1919. ápr. 25. Vörös csillag a repülőgépek jelzése. 
1919. máj. 17. Dobos István pilóta Szamuely Tibort Kijevbe szállítja.  (1100 km-es repülőút, 2 leszállással, 8 óra repülési időtartam). 
1919. máj. A Vörös repülőcsapatoknak 9 repülőszázada van, 37 repülőgéppel. 
1919. jún. 12. A Vörös Hadsereg első légi győzelme: Miskolcnál légiharcban lelőnek egy román repülőgépet. 
1919. jún. 14. A Nemzeti Hadsereg 1. repülőszázadának felállítása Szegeden. 
1919. aug. Szegeden pilótaképzés folyik a volt 4. repülő pótszázad repülőgépeivel. 
1919. aug. A hadügyminisztériumban megalakul a 37. Légügyi Osztály. 
1919. nov. Az új hadijelzés: a szárnyakra és a törzs mindkét oldalára festett fekete H betű. 
1919. nov. 16. A Nemzeti Hadsereg budapesti bevonulásának biztosításához, röpcédulaszóráshoz repülőket vezényelnek ki. 
1919. nov. Magyarországon a háború után kb 10 hadi célra alkalmas repülőgép maradt, a megszálló román csapatok a rákosmezei hangárváros összes repülőanyagát magukkal viszik az Antant Ellenőrző Bizottsága parancsára.