A lista csak az 5 légigyőzelmen felüli pilótákat tartalmazza, 1918 júliusi állapot szerint. A légierőhöz való felvételnél figyelembe vették a műszaki képzettséget is. Magyarország agrár állam lévén, műszaki képzettséggel bíró emberanyag a magyarok között arányában kevés volt, úgy, hogy a volt monarchia légi haderejében a magyarok az összlétszámnak körülbelül csak egynegyed részét képezték. Az egynegyed rész arányszámhoz viszonyítva a fenti legeredményesebb 24 vadászrepülő közül tizenegy a magyar (majdnem a fele), a légiharcokban legyőzött ellenséges gépeknek (301 darab) a magyarok több mint egyharmadát (108 darab) lőtték le.

(A magyarok dőlt betűvel megjelölve)

 • Brumowski százados 35
 • Fiala főhadnagy 28
 • Linke főhadnagy 27
 • Arrighi tiszthelyettes 26
 • Kiss József hadnagy 19
 • Gräser Ferenc hadnagy 16
 • Fejes István tiszthelyettes 14
 • Strohschneider főhadnagy 12
 • Gruber tiszthelyettes 10
 • Bönsch szakaszvezető 9
 • Kaszala Károly tiszthelyettes 9
 • Udvardy törzsőrmester 9
 • Navratil főhadnagy 9
 • Siegl tiszthelyettes 9
 • Báró Banfield sorhajóhadnagy 8
 • Tahy Sándor főhadnagy 8
 • Heyrowsky százados 8
 • Risztics tiszthelyettes 8
 • Nemes Maier József százados 7
 • Báró Szepessy főhadnagy 6
 • Kovalczik tiszthelyettes 6
 • Hefty tiszthelyettes 6
 • Rudorfer hadnagy 6
 • Kasza őrmester 6

Forrás: vitéz Boksay Antal: A felhők katonái